پایان چهاردهمین دوره ی مسابقات قویترین مردان ایران در صفادشت

مسابقات قوی ترین مردان ایران پس از دو روز رقابت درصفادشت بامشخص شدن نفرات برتربه کار…

صفادشت برای دومین بار میزبان چهاردهمین دوره مسابقات قویترین مردان ایران

مسئول حوزه فرهنگی ورزشی شهرداری صفادشت از برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران در شهرصفادشت خبر داد.…

EnglishIran