تولید تجهیزات ویژه مصاحبه تلویزیونی از راه دور در عصر کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا باعث…

EnglishIran