برنده چالش تحرک نامحدود تویوتا مشخص شد، ویلچری هوشمند برای معلولان

مدتی پیش بنیاد تحرک تویوتا با راه اندازی یک چالش، فراخوانی را برای تولید صندلی‌های چرخدار…

EnglishIran