آغاز رزمایش مشترک مواسات و همدلی شهر اندیشه/ توزیع بیش از هزار بسته در اولین روز

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری اندیشه، طی…

EnglishIran