برگزاری نشست هفتگی بخشدار و دهیاران بخش مرکزی شهریار

نشست هفتگی بخشدار و دهیاران بخش مرکزی شهریار به ریاست غلامی بخشدار بخش مرکزی پیرامون بررسی…

EnglishIran