«نمایش خاطرات خانه‌ای که…» ادای دینی به مردم کرمانشاه است

سیروس سپهری بازیگر «نمایش خاطرات خانه‌ای که..» در رابطه با ویژگی‌های این نمایش که امروز در…

EnglishIran