عملیات هرس زمستانه درختان شهر اندیشه آغاز شد

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری اندیشه،  علی…

EnglishIran