نشست مشترک فرماندار شهریار با اعضای هیأت نظارت بر انتخابات

نشست مشترک طاهری فرماندار شهریار با اعضای هیات نظارت بر انتخابات شهرستان شهریار پیرامون برگزاری انتخابات…

EnglishIran