مدیریت پاندمی کرونا نیازمند برنامه ملی است/ چالش های وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی معین، در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی…

EnglishIran