نصب و بروز رسانی و تجهیز چراغهای راهنمایی و رانندگی بصورت مستمر در سطح شهر

به گزارش واحد خبرو اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات: مهندس اسماعیل آبادی معاونت حمل و نقل ترافیک با…

EnglishIran