برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قدس/ ثبت سامانه رصد ادارات بررسی شد

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قدس به ریاست ناصری پور سرپرست معاونت فنی و عمرانی با دستور…

EnglishIran