نشست نقد و بررسی بخش سوم کتاب علوم قرآنی برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت کارگروه مطالعات قرآنی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی…

EnglishIran