مشکل ارسالی شهروند باغستانی جهت رسیدگی

🔹 قابل توجه اداره برق شهریار 🔺 مشکل خاموشی و نبود روشنایی در کوچه هجرت ۱۰…

EnglishIran