آرایشگران زنانه جزو گروه شغلی دو قرار گرفتند

در پی درخواست اتحادیه‌های صنفی و رایزنی‌های صورت گرفته توسط اتاق اصناف تهران و ایران با…

EnglishIran